Cercar per adreça

Pots cercar qualsevol direcció escrivint l'adreça (sense el tipus de via) al cuadre de text:Pots esborrar la direccó clicant la icona de l'escombra.

Si l'adreça que comences a escriure pertany a Gavà, s'obrirà un desplegable amb adreces suggerides:Pots buscar alguna adreça en el mode Street View, només has de marcar la casella "Street View" abans de fer la cerca. Per sortir d'aquest mode pots fer clic a la creu que apareix a dalt a la dreta de les imatges, o bé fer una altra cerca amb la casella desmarcada.

Cercar per lloc d'interès

De la mateixa manera que pots buscar per adreça ho pots fer per llocs d'interès. Exemples de llocs d'interès podrien ser els següents:
Ajuntament de Gavà, Piscina Municipal, Museu de Gavà, etc.

Controls de navegació

Pots utilitzar els controls de navegacó que hi ha a la dreta del mapa per desplaçar-te, fer zoom o activar la vista de carrer (Street View)

: et permet desplaçar el plànol cap al nord, sud, est o oest mitjançant les fletxes.
: et permet canviar a Street View arrossegant el ninot taronja cap el carrer que vols veure. Els carrers disponibles es marcaran de blau. El mode Street View disposa d'uns controls de navegació similars. Per sortir de Street View clica la creu que apareixerà a dalt a la dreta.
: et permet aumentar/disminuir el zoom, fent clic als símbols "+" i "-", o bé, arrossegant la barra.

Categories

Des de la barra de botons que hi ha damunt del plànol, pots seleccionar diferents categories.

Al clicar en alguna d'aquestes categories apareixeran al panell lateral les sub-categories que conté. Es mostran visibles un màxim de 20 sub-categories. En cas d'haver-ne més de 20, les pots desplaçar amunt i avall mitjançant la roda del ratolí.

Al fer clic en aquestes sub-categories veuràs al plànol els punts relacionats.

Tingues en compte que obrir massa punts simultàniament pot ralentir el navegador.

Panell inferior

En aquest panell hi ha diferents botóns que permeten canviar opcions sobre el plànol.

: et permet canviar l'estil del plànol al mode carrerer (només els noms dels carrers).
: et permet canviar l'estil del plànol al mode hibrid (noms dels carrers i imatge de satèl·lit).
: et permet esborrar del plànol totes les categories que has seleccionat prèviament.
: et permet centrar el mapa a Gavà amb el nivell de zoom original.
: obre/tanca aquesta ajuda.

Redimensionar els panells

Pots redimensionar els panells lateral, superior i inferior seleccionant i arrastrant des de la barra separadora que hi ha entre els panells, que es posarà de color verd. O bé, pots tancar automàticament el panell fent clic a la part central de la barra, de color groc.